VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında 23.06.2020 Tarih ve 2020/482 No'lu Karara ilişkin duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu Karar ile;


Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, Kadar uzatılmasına,

Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili Kararın tamamına Resmi Gazete üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

Treegroup Yönetilebilir Web Sitesi

Çerez Politikası

Çerezler, İSTAB web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.