2020 Nefes Kredisi

Sayın Üyemiz,

İstanbul Ticaret Odası' nın '2020 Nefes Kredisi' ile ilgili duyurusu bilgilerinize sunulmaktadır.

 

“2020 Nefes Kredisi” Başvuruları 27 Nisan 2020 Pazartesi Günü Başlamıştır.


Sayın Üyemiz,

İçinde bulunulan süreçte üyelerimiz olan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda üç kez gerçekleştirilen “TOBB Nefes Kredisi"nin bu dönem “2020 Nefes Kredisi” adıyla tekrarlanmasına karar verilmiştir. 

2020 Nefes Kredisi, Cirosu 25 Milyon TL ve altında olan işletmelerimizin faydalanabileceği hâlihazırda Denizbank aracılığı ile kullanılabilecek bir kredi olup, bu bağlamda söz konusu banka ile TOBB ve KGF arasında bir protokol imzalanmıştır.

Üyelerimiz, Denizbank’ın ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu krediye başvuruda bulunabileceklerdir. 

 

 • Kredi toplamda en fazla 20 ay vadeli olup, 2020 yılı içinde anapara ve faiz ödemesi yapılmayarak 2021 yılı içinde eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecektir.
 • Kredinin brüt faiz oranı yıllık % 7,50’dir.
 • Kredinin azami limiti 3 Milyon TL ve altında cirosu olan firmalar için 50 bin TL, 3 Milyon ile 25 Milyon TL (dahil) arasında cirosu olan firmalar içinse 100 bin TL’dir.
 • Kredinin teminatı % 80 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan %20’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecektir.
 • Protokol imzalanan banka tarafından masraf olarak talep edilecek tutar en fazla kredi oranının binde 3’ü ile sınırlı olacaktır. Ayrıca bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının binde 7,5’i kadar KGF Komisyonu uygulanacaktır. .  
 • Aşağıdaki NACE kodları ve tanımları belirtilen sektörler dışındaki tüm Odamız üyeleri krediden faydalanabilecektir. 
64.92.04 - Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri, 
64.99.01 - Faktoring faaliyetler, 
66.12.04 - Döviz bürolarının faaliyetler,
66.19.06 - Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri
 
 • Kredi değerlendirme sürecinde Odamız’ın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır.

 

“2020 Nefes Kredisi”ne başvurular 27 Nisan 2020 Pazartesi günü başlamış olup, üyelerimizin 2020 Nefes Kredisi’ne başvurabilmeleri için öncelikle;
 
 1. Online olarak İTO’nun web sitesi üzerinden “Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları,
  (Faaliyet belgesi olmadan banka talep kabul etmeyecektir. Faaliyet Belgesi sadece online olarak verilmektedir.)
   
 2. Daha sonra üyelerimizin Denizbank’ın ilimizdeki herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir.

 
2020 Nefes Kredisi’nin üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,


 

Faaliyet Belgesi Online Link: NOT: Denizbank tarafından yayınlanan detaylara linkten tıklayarak ulaşabilirsiniz

Treegroup Yönetilebilir Web Sitesi

Çerez Politikası

Çerezler, İSTAB web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.