İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği İSTAB
İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği

İSTAB ETİK KURALLARI


İSTAB ÜYELERİ MESLEK ETİK KURALLARI

Bu belge servis sektöründeki tüm paydaşların (taşıyıcı firma, tedarikçi, işveren, resmi kurumlar) menfaatlerini korumak, sektörden hizmet alanların memnuniyetini devamlı kılmak için hazırlanmış etik değerlerle davranış manzumesidir.

Bu belge yol gösterici nitelikte olup, İstab ‘a üye ve üye olacak firmaların çalışma hayatları boyunca dikkat ve özen göstermesi gereken kişisel ve kurumsal davranış kurallarını belirler.

Belirlenen etik kurallara uyulması, bu mesleğin toplum nezdinde değerini ve güvenini artıracağından, İstab üyelerinin işverenlerce tercih edilmelerine neden olacak ve yine İstab üyelerine ekonomik kazanç sağlayacaktır.

Bu belgeyi imzalayan her İstab Üyesi, bu kurallara uymayı taahhüt eder, uymadığında da İstab tarafından uygulanacak olan müeyyideleri kabul etmiş olur.


İSTAB ETİK KURALLARI

  1. Faaliyetlerim sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve mesleğin güvenini zedeleyecek davranışlardan kaçınmaya,
  2. Haksız rekabet doğuracak davranış ve tutumlardan kaçınmaya,
  3. Hizmetimle ilgili kalite ve teknolojiden ödün vermemeye,
  4. Çalışanlarımın ve tedarikçilerimin maaş ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödeyeceğime,
  5. Çevreye duyarlı olacağıma,
  6. Müşterilerime verdiğim taahhütlerime uyacağıma,
  7. Firmam ve faaliyetlerimle ilgili İstab’a ve müşterilerime yanlış bilgi, belge vermeyeceğime,
  8. Hizmet verdiğim kurumlarda insanların can güvenliğini her şeyden üstün tutacağıma ve bununla ilgili her türlü tedbiri zamanında alacağıma,
  9. Yasalardan doğan tüm sorumluluklarımı yerine getireceğime,
  10. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmeyeceğime,
İstab üyeliğim boyunca yukarıda belirtilen etik değerlere uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Adınız Soyadınız
İMZA
İSTAB

Adres : Barbaros Bulvarı Pınar Apt. No:163 Kat:1 Daire:1
Balmumcu / Beşiktaş
(The Plaza Hotel Yanı)
Tel : 0 212 217 71 50 - 51
İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği 2016 © tüm hakları saklıdır.
Bu site Eskimo Araçları© kullanılarak hazırlanmıştır.